shutterstock64437787_srcset-largeMonumentenglas is glas met een “oude” uitstraling. Het wordt toegepast in monumentale gebouwen waar de bestaande kozijnen gehandhaafd moeten blijven met de smalle glassponningen. Monumentenglas kan uit enkel glas, maar ook uit dubbelglas bestaan met een hele kleine luchtspouw. In de volksmond spreekt men veelal over “getrokken glas”.

De opbouw van momumentenglas:

  • De buitenruit wordt uitgevoerd in getrokken glas.
  • De binnenruit is voorzien van een reflecterende coating die de warmtebepalende infraroodstralen binnen de woning terugkaatst.
  • Voor extra isolatie wordt de 3 mm spouw tussen de twee glasbladen gevuld met het zeer goed isolerende edelgas Krypton.

Monumentenglas is slechts 10 mm dik. Ondanks deze geringe dikte heeft het een hoge isolatiewaarde van U = 2.0 W/m2K. Qua isolatie ligt deze waarde tussen gewoon isolatieglas met U = 3.0 en HR++ glas met U = 1.1